Stichting De Laatvlieger

Zoönose onderzoek bij de Laatvliegers

Ook dit jaar doen we mee aan het zoönose onderzoek (Rabius) bij vleermuizen.

In overleg met Lineke Begeman van het Erasmus MC ziekenhuis te Rotterdam wordt dit onderzoek uitgebreid met een ander project. De doelstelling van dit project is om kennis te vergaren over vleermuizen in Nederland als een bron van op mens overdraagbare (zoönotische) virusinfecties.
Voor dit onderzoek hebben wij 40 keutels verzameld, elke keutel apart in een monsterbuisje met fixeervloeistof gestopt
, ook hebben we 10 jonge Laatvliegers op hun neus geswabt, omdat moeders vaak met hun jongen doen "neuze" (met de neuzen tegen elkaar wrijven) en er een vermoede is dat daarmee de virusen worden overgebracht. De swabs en keutels zijn samen opgestuurd voor verder onderzoek. 
De verkregen kennis zal bijdragen aan verbetering van het voorkómen van de overdracht van virusinfecties van vleermuis op mens en zal bijdragen aan bescherming van vleermuizen.

De keutel opvang is om 22:04 geplaatst (nadat alle volwassen dieren foerageren zijn gegaan), anderhalf uur later zijn er al enkele keutels te zien. De volgende dag om 10:56 (binnen 12 uur na het plaatsen) zijn we begonnen met de uitwerpselen te verzamelen.

22:04 installatie uitwerpselen opvang

00:29 De eerste keutels zijn al te zien

10:55 Aankomst voor verzamelen uitwerpselen (binnen 12 uur)

10:56 begin verzamelen uitwerpselen samen met Jaimy

Uitzonderlijke hoge temperaturen op de kraamkamer

Wij hadden het niet alleen warm deze zomer, de laatvliegers ook. In de kraamkamer werd het op 24/07/2019 gemakkelijk 40°C op gemidelde hoogte toen het buiten 35°C was. Het dak aan de zuidzijde net boven de muurplaat was de tempratuur maar liefsts 55°C en in de nok 63°C. De camera die in de nok hangt was 71°C, gelukkig bleef hij goed functioneren. 
De laatvliegers zochten verkoeling op plekken waar ze normaal niet verblijven zoals tussen de voegen van de tussenmuur, en helemaal onderin op de gewelven aan de noordzijde achter een steen. Daar was het nog 47°C.

2 dagen eerder kroop een Laatvlieger voor verkoeling in de voegen van de tussenmuur

Een Laatvlieger achter een steen boven op de gewelven tegen noorder-buitenmuur

Hier hangen ze normaal nooit (muur-noordzijde) maar vanwegen de warmte zoeken ze koelere plekken op.

Dinsdag 25 juni 2019 hebben wij 2 buitencamera's geplaatst.

Met behulp van de hoogwerker van Henk Classens hebben wij aan de oostzijde van het Priesterkoor de 1e camera opgehangen, deze camera gaat het gedrag van de In- en Uitvliegende Laatvliegers vastleggen. Hier zijn 8 In-en Uitvliegopeningen.

Tevens onder de linker 4 openingen een rooster geplaatst, deze is bekleed met vliegengaas om zo een beter grip op de muur te krijgen. Nu lijkt bij landen dat er onvoldoende grip op de muur is en wegvliegen en weer opnieuw proberen, dit lijkt veel op het Zwermgedrag van de andere vlm soorten bij zonsopkomst. Kruipen de laatvliegers na de landing meteen naar binnen dan is er vermoedelijk geen spraken van Zwermgedrag.

De 2e camera hangt aan de zuidzijde voor de in- en uitvliegopening nr. 9

Hier heb ik al waargenomen dat er ergens nog een route moet zijn van de zolder naar uitgang 9 (via bovenzijde van tussenmuur) Als ik de beelden bekijk tel ik buiten meer invliegers dan binnen? Deze gaan dan ook niet door de Telpoort en de Kiekeboêkcamera.

Foto's Piet Driessen, Dank aan Piet, Henk, Lou en Jaimy voor de hulp.

 

Henk ariveert met de hoogwerker

De 1ste buiten-camera Oost

De 2de buiten-camera Zuid

Het constructie team

View camera buiten-oost

View camera buiten-zuid

Eerste Laatvlieger jong geboren.

Op 7 Juni is het eerste jong van 2019 geboren. Dit wordt mooi geviert met beschuit met (vleer)muisjes. 12 uur na de geboorte verlaat moeder het jong om te gaan foerageren (zie foto net voor vertrek). Bij de laatvlieger vliegt het jong niet mee uit foerageren. Die dag zijn er nog 2 anderen jongen geboren.

 

 

Mannetje gespot Kiekeboêk!

Op 1 Juni is het eerste mannetje op de kraamkamer waargenomen. Het is vermoedelijk een onvolwassen mannnetje van vorig jaar, deze wordt nog door de vrouwtjes gedoogd (nader onderzoek volgt). bijzondeheid is de beschadeging aan zijn rechter oor.

 

Nieuwe camera opstelling 20-05-2019

Inmiddels is er een telpoort systeem geinstalleerd

Vorige maand is door Karl Kugelschafter (owner firma ChiroTEC) bij alle in en uitvliegopeningen een telpoort geinstalleerd. Met dit systeem kunnen we het in en uitvlieggedrag van de laatvlieger vast leggen. Hier zitten ook 2 hygrovoelers en 6 temperatuurvoelers bij, daar kunnen we hopelijk mee aangeven waarom de vleermuizen overdag van hangplek wisselen. Dit onderzoek duurt 3 jaar. Bij waarneming dat Laatvliegers reeds na enkele uren van foerageren weer terug keren op de zolder, moet het Nederlandse Vleermuisprotocol aangepast worden, wat betreft "ochtendronde" van voorkomen Laatvliegers. 

Nieuwe camera opstelling met de naam Kiekeboêk (kijken naar de buik).

De functie van deze opstelling is het bekijken van de buik. Het doel is om het geslacht van de vleermuis te bepalen. We kijken dan of vrouwtjes, zogende vrouwtjes, mannetjes of onvolwassen mannetjes op de zolder vertoeven. men denkt nu namelijk dat er geen mannetjes op de kraamkamer gedoogd worden. Bij toch aantreffen van mannetjes zal het voortplantings percentage hoger worden. De laatvlieger (vermoedelijk vrouwtje) in het filmpje kwam om 19:20 naar binnen na dat zei langere tijd achter het boeiboord (aan de zonzijden) heeft gehangen. Het trillen is een verschijnsel van als zei zich aan het opwarmen is.

 

Er is weer gewerkt

Dinsdag 12 februari 2019 hebben wij de bedrading voor de telpoorten, die bij de in/uitvlieg openingen komen geplaatst. Op naar de volgende stap (het aansluiten hiervan)