Stichting De Laatvlieger

Gewelf in nok van de het Priesterkoor