Stichting De Laatvlieger

Alle keutels verzameld in potjes, en zo kunnen ze worden opgestuurd voor Zoönoze onderzoek