Stichting De Laatvlieger

Bina en A2 samen in een cluster. (A2 hun haar lijkt donkerder door het infrarood licht)