01-11-2018. Het is nu rustig op de kerkzolder

Op twee na hebben de laatvliegers nu de zolders verlaten en zijn naar hun winterverblijven vertrokken.

Zoals uit het onderzoek met de gezenderde laatvliegers vorig jaar blijkt dat de Laatvlieger in de spouwmuren van div. soorten woningen (oude en nieuwe) overwinteren, dit was voorheen nog niet bekend. Alleen in de oude woningen waar de spouwmuur NIET zijn volgespoten met isolatiemateriaal overwinteren ze

Nu komen enkele Grootoorvleermuizen de zolder bezoeken of zij dit als winterverblijf gaan gebruiken moet nog onderzocht worden. Ook bijzonder is dat er regelmatig Koolmeesjes via de in en uitvliegopening de zolder bezoeken maar ze vliegen niet de zolder rond (te donker) maar pikken 20 cm rond om de opening de insecten weg.

Het aantal Laatvliegers die dit jaar gebruik hebben gemaakt van de kraamkamer op het Priesterkoor schat ik op 150 vrouwtjes, zij hebben maar 75 jongen grootgebracht. Op donderdag avond 19 juli 2018 heb ik 225 uitvliegende lvl geteld dit waren de moeders met jongen. De voortplanting is dus niet zo groot als men zou verwachten (hopen) dit geeft aan dat deze vleermuis soort zeer kwetsbaar is, dat is ook de reden dat de laatvlieger op de rode-lijst staat. En alle beschermmaatrelen nodig heeft om op langer termijn NIET uit Nederland te verdwijnen.

Nu is het moment om allerlei onderhoud werkzaamheden op de zolder te gaan uitvoeren, bv het fijnstof dat op de balken ligt te verwijderen, het schoonmaken van het camerasysteem en aanpassingen hiervan (verplaatsen) zijn nu in deze periode mogelijk. Het plan ligt er om een “Telpoort systeem” te gaan plaatsen. Dit telpoortsysteem (TPS) heeft tot doel om 24 uur per dag de in en uit vliegende vlm elektronisch te tellen, dit geeft zeer veel informatie over de leefwijze van de laatvlieger.

Van de andere in NL levende vleermuizen is hier al veel over bekent maar van de laatvlieger wereldwijd na genoeg niets. Voorheen telde ik alleen op zicht en op bepaalde avonden de uitvliegende exemplaren, nu kan dit het gehele jaar door zonder een avond te missen. Bij elke IN- en UIT-vliegopening (10 stuks) komen elektronische ogen die registreren of er een vleermuis in of uit vliegt dit wordt op een computer opgeslagen en kunnen hier later overzichten van gemaakt worden.

Met dit systeem kan men ook beter zien wanneer de laatvlieger van hun winterverblijf weer naar de zolder komen. Men kan terugzien hoeveel weken na de geboorte (combinatie met camera beelden) de jongen samen met hun moeder voor het eerst mee naar buiten vliegen om te leren jagen op insecten en om weer veilig de weg terug te vinden naar de slaapplaats. Ook de leeg looptijden wanneer de lvl naar hun winterverblijf gaan is hier mee goed waar te nemen.

Andere soorten vleermuizen jagen de gehele nacht door op insecten, dit doet de laatvlieger niet zij komen binnen enkele uren weer terug op zolder (met camerasysteem waargenomen) maar hier is nagenoeg nog niet veel over bekend en het TPS kan hier meer duidelijkheid in geven. De camera beelden hebben ook dit jaar meer inzicht gegeven over het geheimzinnige leven van de Laatvlieger op het Priesterkoor van de Sint Matthiaskerk te Castenray. Hierbij bedank ik alle personen die mij met het onderzoek naar de leefgewoonte van de Laatvlieger hebben geholpen.