10-12-19 Update 

Er zijn nu geen activiteiten op zolder te zien. De laatste waargenomen Laatvliegers verlieten de kerkzolder of gingen een winterplek op de zolder zoeken. Wel kwam er af en toe een koolmees de zolder binnen opzoek naar insecten, hij bleef wel nabij de in/uitvlieg opening omdat alleen daar daglicht de zolder binnen komt (zie foto).

Heb het laatste half jaar maandelijks uitwerpselen onder een vaste hangplek verzameld. Deze gaan naar ecoloog Rienk Noordhuis, hij gaat onderzoeken welke insectenresten er in de uitwerpselen van de Laatvlieger aanwezig zijn om zo het dieet (voedsel aanbod) te kunnen bepalen. Wordt vervolgd...

Verder hebben wij de uitwerpselen verzameld in de Sint-Antonius en Nicolaaskapel te Groeningen, hier is ook een laatvlieger kraamkolonie op zolder aanwezig. Deze keutels worden door Robalab Deurne naar de mestwaarde onderzocht, NPK waarde.

Met een NPK-waarde wordt aangeduid wat de hoeveelheid in massaprocenten is van drie belangrijke voedingsstoffen in plantenvoeding:

de N staat voor stikstof. Stikstof is nodig voor de groei van een plant.

de P staat voor fosfor. Fosfor bevordert de vorming van wortels en ontwikkeling van knoppen en bloemen.

de K staat voor kalium. Kalium zorgt voor een sterke plant, verbetert de weerstand en beschermt een plant tegen infecties.
(Bron: plagorn.com)

De uitwerpselen bestaan voornamelijk uit insectenresten (vleugels en schildjes). Dit bestaat uit chitine en heeft vermoedelijk geen mestwaarde. Het onderzoek zal hier definitief uitkomst over geven. 
Wordt vervolgd...