Donatie Stichting De Laatvlieger

Natuurlijk brengt onderzoek de nodige kosten met zich mee. Daarom zijn we blij met donaties of sponsors die ons hierbij willen helpen.

Dit is mogelijk om een bijdrage te leveren op rekeningnummer;

NL 58 RABO 0331 6078 67

ten name van "Stichting De Laatvlieger".