Zoönose onderzoek bij de Laatvliegers

Ook dit jaar doen we mee aan het zoönose onderzoek (Rabius) bij vleermuizen.

In overleg met Lineke Begeman van het Erasmus MC ziekenhuis te Rotterdam wordt dit onderzoek uitgebreid met een ander project. De doelstelling van dit project is om kennis te vergaren over vleermuizen in Nederland als een bron van op mens overdraagbare (zoönotische) virusinfecties.
Voor dit onderzoek hebben wij 40 keutels verzameld, elke keutel apart in een monsterbuisje met fixeervloeistof gestopt
, ook hebben we 10 jonge Laatvliegers op hun neus geswabt, omdat moeders vaak met hun jongen doen "neuze" (met de neuzen tegen elkaar wrijven) en er een vermoede is dat daarmee de virusen worden overgebracht. De swabs en keutels zijn samen opgestuurd voor verder onderzoek. 
De verkregen kennis zal bijdragen aan verbetering van het voorkómen van de overdracht van virusinfecties van vleermuis op mens en zal bijdragen aan bescherming van vleermuizen.

De keutel opvang is om 22:04 geplaatst (nadat alle volwassen dieren foerageren zijn gegaan), anderhalf uur later zijn er al enkele keutels te zien. De volgende dag om 10:56 (binnen 12 uur na het plaatsen) zijn we begonnen met de uitwerpselen te verzamelen.

22:04 installatie uitwerpselen opvang

22:04 installatie uitwerpselen opvang

10:55 Aankomst voor verzamelen uitwerpselen (binnen 12 uur)

10:55 Aankomst voor verzamelen uitwerpselen (binnen 12 uur)

00:29 De eerste keutels zijn al te zien

00:29 De eerste keutels zijn al te zien

10:56 begin verzamelen uitwerpselen samen met Jaimy

10:56 begin verzamelen uitwerpselen samen met Jaimy