10-10-2020 Start telemetrie onderzoek

In het najaar van 2020 tot februari 2021 wordt er weer een telemetrisch onderzoek uitgevoerd met als doel te weten te komen waar de Laatvliegers tijdens de winterperiode verblijven. Hiervoor is een flayer gemaakt met verdere informatie.

Deze flayer wordt aan de bewoners uitgerijkt waar een gezenderde Laatvlieger wordt aan getroffen.
Zie flayer.

Flyer telemtrie 1
Flyer telemtrie 2